Skip to main content
Direct doneren

Project: Gemeente Mentek

Bovenop een heuvel, diep in de binnenlanden van Ethiopië, ligt de gemeente Mentek met ruim 1100 inwoners. Om in Mentek te komen moet je vier uur lopen vanaf de dichtstbijzijnde begaanbare weg. De enige inkomstenbron in dit gebied is landbouw, maar oogsten zijn kwetsbaar en minimaal. Elektriciteit, schoon water en toegang tot gezondheidszorg is er niet. Dit gebied telt 700 kinderen en jongeren, waarvan meer dan 50% meisjes, die door gebrek aan onderwijs en banen samen met hun familie al generatie op generatie in armoede leven.

Na goed overleg met de gemeenschap en andere belangrijke stakeholders is er samen een vijfjarig plan gemaakt, waarin we in vier verschillende fases toewerken naar een einde aan extreme armoede in deze gemeente. In het voorjaar van 2020 stond de uitvoering van fase 2 -fundamentele zaken-  in Mentek gepland: elektriciteit door zonne-energie, een schoolgebouw voor 700 kinderen, schoon drinkwater en een medische post voor de hele gemeente. Door deze fundamentele zaken ontstaat er een veilige leeromgeving voor de kinderen.

*Door COVID-19 zijn deze activiteiten helaas uitgesteld tot februari 2021. De volgende fase -fase 2:onderwijs- start in september 2021.

Fase 2: Onderwijs

Investeren in kwaliteit van onderwijs

De eerste doelstelling binnen dit project is om álle kinderen, jongens en meisjes, met en zonder beperking, in Mentek op school te krijgen én houden, zodat zij hun grade 8-examen kunnen halen. Het behalen van dit examen is nodig om door te stromen naar het vervolgonderwijs. Dit doen we door te investeren in de kwaliteit van het curriculaire programma, oftewel het bijbrengen van de lesstof zoals die door de Ethiopische regering is vastgesteld. Dat doen we door lesmaterialen aantrekkelijk en beschikbaar voor iedereen te maken, door docenten bij te scholen en ouders te betrekken. Aan het eind van elk basisschooljaar wordt de curriculaire kennis van de leerlingen getoetst middels een examen.

Young Global Citizen: 21ste eeuwse vaardigheden

De tweede doelstelling omvat het kennismaken met en aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden die de kans vergroten op succesvol werk- of ondernemerschap. In samenwerking met universiteiten in Ethiopië ontwikkelen we nu ons eigen lespakket ‘Young Global Citizen’ speciaal voor extreem geïsoleerde en arme gebieden. In dit programma gaan leerlingen in groepjes met maatschappeijke thema’s die in hun gebied spelen aan de slag en voeren opdrachten uit. Ieder schooljaar wordt het lespakket afgesloten met een toets. Young Global Citizen steekt zo in elkaar dat een school na twee jaar in staat is zelfstandig door te gaan.

Slimme Joni Awards

Kinderen die hun examen én toets halen kunnen slimme Joni Awards winnen. Een prijs die de deelbaarheid van geluk bevordert, bijvoorbeeld een zonnepaneel – een item dat voor veel leerlingen en hun gezinnen grote gevolgen kan hebben. Dankzij het licht kunnen de leerlingen ’s avonds hun huiswerk maken. Een paar jaar later profiteren broertjes en zusjes van datzelfde voordeel. Gezinnen kunnen dankzij het zonnepaneel naar het nieuws op de radio luisteren en deze informatie weer delen met buurtgenoten. Zo blijft het geluk niet alleen bij de best presterende student, maar profiteren veel meer mensen van het zonnepaneel.

Toekomst: Fase 3

Na het afronden van fase 2 in 2023 kunnen jongeren vanaf dat moment kans maken op deelname aan Joni’s business school, fase 3. Talentvolle jongeren worden in een praktisch trainingstraject klaargestoomd om hun ondernemersdroom te verwezenlijken. Meer weten over onze ondernemerschapsfase? Bekijk dan onze 4-fasen aanpak hier.

Help jij mee?

Het aanpakken van het onderwijsprobleem is de kern van fase 2 in gemeente Mentek. Dit fase2-project start in september 2021 en daarvoor zoeken we nog financiering! Lees hier meer over de verschillende manieren waarop jij kunt helpen. Je kan ook direct een donatie doen via de button hiernaast.

Deel dit project

Het we het project plannen

 • Voorbereiding en financiering

  2019
 • Fase 1: Fundamentele Zaken

  Feb'20 - Aug'21
 • Fase 2: Onderwijs

  Sep'21 - Jun'23
 • Fase 3: Ondernemerschap

  Jul'22 - Dec'23
 • Fase 4: Deel-je-geluk