Skip to main content
Mensen helpen door hen te leren zichzélf te helpen
Met Joni maken zij 4x meer kans

Projecten: 4x meer kans op een succesvol bestaan

Kwaliteit van onderwijs

Onderwijs moet er zijn voor iedereen. Zo kunnen we armoede doorbreken. Joni traint docenten en begeleidt ouders en gemeenschappen. Waar nodig renoveren wij scholen en schaffen wij educatiemateriaal aan.

Banen voor jongeren

Een baan biedt uitzicht op een toekomst. Joni investeert in beroepsonderwijs en leidt jongeren, met én zonder geestelijke of lichamelijke beperking, op tot zelfstandig ondernemer.

Iedereen doet mee

Kinderen met een beperking horen er ook bij! Zij hebben evenveel recht op toegang tot bijvoorbeeld onderwijs, zorg en de arbeidsmarkt als ieder ander. Joni doet wat nodig is om meedoen normaal te laten zijn.

Lokaal, duurzaam en samen

Duurzame verandering ontstaat écht door problemen bij de kern aan te pakken. Joni werkt uitsluitend met ideeën vanuit de lokale gemeenschap. Eenvoudige, schaalbare oplossingen waar de gehele gemeenschap van profiteert.

Wij zijn Joni en dit is onze missie

Gelijke kansen voor iedereen, dat is waar we in geloven. Jongeren, met en zonder beperking én vrouwen staan bij ons centraal. We werken aan een goede toekomst voor iedereen via eenvoudige en schaalbare oplossingen, die altijd lokaal zijn bedacht. We geven mensen niet alleen de instrumenten om zichzelf te helpen, maar leren ze vooral de vaardigheid deze instrumenten zelf te bedenken en creëren.

Geraakt door de armoede en ongelijkheid in hun land Ethiopië, raakten Hester en drie vrienden gefrustreerd door ervaringen met falende projecten van hulporganisaties. Zij besloten in 2009 hun verantwoordelijkheid te nemen en richtten Joni op. Zij spraken af om, hoe complex soms ook, oplossingen altijd vanuit de lokale gemeenschap te bedenken en uit te voeren. Zodat iedereen er maximaal van kan profiteren. Joni is sindsdien bewust een kleine organisatie gebleven, maar wél een met grootse impact.

  • Kinderen met- en zonder beperking kregen kansen

  • Docenten en directeuren getraind

  • Vaders en moeders begeleid

  • Banen voor jongeren met beperking gecreëerd

  • Communityleaders en beleidsmakers bereikt in awareness campagnes

Snel en eenvoudig online doneren

Mensen helpen door hen te leren zichzélf te helpen

Ondanks dat wereldwijde armoede spectaculair afneemt, groeit de ongelijkheid in landen als Ethiopië. Multinationals worden rijker, terwijl de armoede op het platteland, bij vrouwen en mensen met een beperking steeds verder toeneemt.

Dit doen we met jouw donatie

Joni pakt de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid aan. Wij investeren in onmisbare leerkrachten voor meer kwaliteit van onderwijs. Ook steunen we slimme jonge ondernemers en werken we samen met lokale bedrijven, om zo meer banen te creëren. Samen met kinderen en families maken we de gemeenschap toegankelijker. We bedenken en voeren campagne voor meer gelijkheid en minder armoede.

Joni is een kleine organisatie met grootse impact. We werken aan structurele verandering door problemen bij de kern aan te pakken en helpen gemeenschappen zélf tot oplossingen te komen.

Jouw donatie, haar kans!

Jouw donatie

Hoe vaak wil je doneren?

Hoeveel wil je doneren?

Adresgegevens