Skip to main content
Direct doneren

Doelgroep van Joni

Wij geven iedereen een kans, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt.

Inclusiviteit is voor Joni een logische norm. Dat betekent dat we geen onderscheid maken tussen mensen met of zonder beperking, of tussen jongens of meisjes. We willen geen exclusieve behandeling voor bepaalde groepen omdat we hen daarmee juist buiten de norm plaatsen. Wij geloven dat een inclusieve benadering veel effectiever is. Daarom geven we iedereen een kans, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt.

Onze projecten spelen zich in de meest landelijke gebieden af. Dit zijn vaak de armste en meest afgelegen streken waar armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Veel gezinnen worstelen om een leefbaar inkomen te verdienen aan hun primitieve landbouwoogst. Bij maar liefst 1 op de 4 Ethiopische gezinnen is dit de teelt van koffiebessen.

Het leven is geïsoleerd en vaak zijn er geen mogelijkheden om je buiten je gemeente te begeven. Soms kost het een dag lopen om in het dorp te komen.

In onze projecten richten we ons niet op één doelgroep specifiek, maar juist op een hele gemeente, zodat we niet alleen draagvlak creëren onder inwoners, maar vooral ook onder belangrijke schakels in hun leven als lokale overheden, kerken en gezondheidszorg. Dit betekent dat heel veel van onze projecten samen een groter geheel vormen. Dit alles met het doel om meer ondernermerschap en daarmee fatsoenlijke banen te creeren in deze gemeenschappen, met uiteindelijk brede (zelfstandige) ontwikkeling als gevolg.

Gemeenschappelijke drive

De jongeren die Joni helpt, of zij nou in de stad wonen of op het platteland, zijn mensen met een sterke drive. Mensen die ergens in geloven, die willen leren en veranderen. Die super gemotiveerd zijn en enorm veel capaciteiten in zich hebben. Díe mensen hebben goud in handen om een positieve sociale verandering te bewerkstelligen. Joni faciliteert de benodigde omstandigheden om deze jongeren op de juiste manier te triggeren. Zodat zij met al hun potentieel kansen kunnen creëren en hun geluk kunnen delen met de mensen om zich heen.