Skip to main content
Direct doneren

Doneer een groot bedrag

Fantastisch dat je overweegt te steunen!

Het doorgeven van kansen en het delen van geluk is dé manier om armoede de wereld uit te helpen. Daar zijn wij van overtuigd. Alle giften, klein en groot, zijn natuurlijk bijzonder welkom. Maar hoe groter je gift, des te meer mensen we er mee kunnen bereiken. En de belastingdienst helpt mee!

Ben je van plan een groter bedrag te doneren? Hieronder leggen wij je uit wat je dan van ons mag verwachten en welke manieren mogelijk zijn.  Zo is het onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld ook mogelijk om te geven met belastingvoordeel.

Je kan op twee manieren groot doneren mét belastingvoordeel

Overweeg je een groot bedrag? Geef je specifieke wens aan.

Wanneer is een gift een ‘grote gift’?

Met jouw gift bereiken we de meest kwetsbare mensen in een van de armste landen ter wereld, Ethiopië. Je draagt bij aan fundamentele zaken, onderwijs en/of werk! Overweeg je een groot bedrag? Dan is het bij een bedrag vanaf € 5.000,- mogelijk om je specifieke wensen aan te geven voor de besteding van je gift. Heb je bijvoorbeeld vanuit werk of passie affiniteit met één van onze projectfases of doelgroep? Of wil je graag op een speciale manier je geluk doorgeven of je verhaal vertellen?

Graag bespreken wij samen de mogelijkheden voor de bestemming van je donatie. Je ontvangt een op maat gemaakt advies waarin je je wensen kunt aangeven en na afloop een persoonlijk verslag, zodat je kunt zien waaraan je gift is besteed.

Fijn voor jou

  • Belastingvoordeel!
  • Concreet en veel impact
  • Persoonlijk verslag

Goed voor Ethiopië

  • We kunnen méér kinderen tegelijk helpen
  • Zekerheid in projectinkomsten
  • Meer vertrouwen in toekomst
DIRECT impact met een grote gift!

Met een gift van 8.000 euro investeer je in talentvolle meiden als Messai. In onze ondernemerschapsfase leert Messai haar bedrijf te starten en vervolgens opnieuw werkgelegenheid te creëren. Dát is doorgeven van geluk.

Advies op maat

Dit is hoe we onze projecten aanpakken

Al Joni’s projectgebieden en doelgroepen worden gekenmerkt door een groot tekort aan fundamentele zaken en nauwelijks toegankelijk onderwijs, laat staan werkgelegenheid en geluk doorgeven. Daarom werken we in elk nieuw project naar onze einddoelstelling toe, middels vier fasen.

Een veilige leeromgeving voor álle kinderen om kans te krijgen te leren en ontwikkelen

Investeren in fundamentele zaken

Een dak boven je hoofd, schoon drinkwater, veilig over straat kunnen, hulp als je ziek bent, en kwetsbaar durven én kunnen leren; fundamentele zaken zijn de elementen die noodzakelijk zijn om uiteindelijk naar school te kunnen of aan het werk te gaan. Joni investeert in fundamentele zaken. Wat nodig is, is afhankelijk van de omgeving. Bij de start van een nieuw project gaan we daarom altijd in gesprek met de lokale bevolking. Zo leggen we een basis voor een gelijkwaardige samenwerking en maken we samen met alle betrokkenen een plan van aanpak.

Voor Joni is het realiseren van fundamentele zaken nooit een doel op zich: deze investeringen worden altijd gedaan om vervolgens aan onderwijs of ondernemerschap te kunnen werken. De fundamentele zaken vormen als het ware de basis die noodzakelijk is om aan de volgende fasen te beginnen.

Gelijkwaardig vertrouwen

Naast ‘hardware’ als stenen en cement verstaan wij onder fundamentele zaken nog een ander belangrijk element: gelijkwaardig vertrouwen. Een goede vertrouwensband tussen Joni en alle betrokkenen is essentieel om samen in alle kwetsbaarheid te kunnen leren en ontwikkelen.

 

Advies op maat Actuele projecten fase 1

Kwaliteit onderwijs én ondernemende vaardigheden voor alle kinderen om kans op succesvol werk- of ondernemerschap te vergroten

 

Kwaliteit van onderwijs

De eerste hoofddoelstelling binnen de fase onderwijs is om kinderen op school te krijgen én houden zodat zij hun grade 8-examen kunnen halen. Het behalen van dit examen is nodig om door te stromen naar het vervolgonderwijs. In geïsoleerde streken op het platteland haalt slechts 5% van de kinderen het eindexamen. Daar zijn verschillende, veelvoorkomende redenen voor: omdat fundamentele zaken ontbreken of omdat kwaliteit van onderwijs slecht is. Joni investeert in deze fase in goed en passend onderwijs. Dit doen we enerzijds bijvoorbeeld door docenten bij te scholen, ouderparticipatie en het verzorgen van goed (aangepast) lesmateriaal, anderzijds door het aanleren en eigenaren van 21ste-eeuwse vaardigheden via Joni’s Young Global Citizens-programma.

Joni Awards

Kinderen die hun grade-8 en grade-12 examen halen kunnen slimme Joni Awards winnen, bijvoorbeeld een zonnepaneel waarmee een hele familie toegang krijgt tot elektriciteit. Hiermee krijgen leerlingen toekomstperspectief én kan opgedane kennis direct gedeeld worden met familieleden in donkere avonduren.

Joni’s Young Global Citizen-programma.

Hierin komen ondernemende vaardigheden als het nieuws interpreteren, je rechten kennen, probleem oplossend denken, financiële en digitale geletterdheid spelenderwijs aan bod. Deze vaardigheden zijn voor ieder kind cruciaal om mee te kunnen in de wereld van nu. Deze 21ste-eeuwse vaardigheden zien wij als ook als voorwaarde om de kansen op een baan of het starten van een eigen bedrijf aanzienlijk te vergroten en daarmee uiteindelijk chronische armoede te kunnen doorbreken.

 

Advies op maat Actuele projecten fase 2

Nieuwe banen creëren door jongeren te begeleiden in de start van hun bedrijf

Met 112 miljoen inwoners en een extreem groot tekort aan banen is de werkloosheid in Ethiopië groot, in het bijzonder voor jongeren. Geen baan betekent geen inkomen. Zo blijven gezinnen arm en blijft de armoede generatie op generatie groeien. De oplossing ligt voor de hand: er zijn banen nodig.

Het doel is dat de jongeren aan de slag kunnen met het runnen van een eigen bedrijf of dat zij hun kans op een baan vergroten. Door het ondernemerschap in de jongeren aan te moedigen creëren de jongeren hun eigen kansen én bieden zij, met hun bedrijf, werk aan de generaties na hen.

Businessschool en startfinanciering

Het ondernemerschapsprogramma van Joni is een businessschool voor talentvolle jongeren uit fase 2. In de businessschool kunnen zij aan de slag om hun idee om te zetten in een bedrijf. Voorwaarde is dat zij zowel economische en maatschappelijke winst creëren. De jongeren ontwikkelen specifieke ondernemerschapsvaardigheden die nodig zijn om hun bedrijf te runnen en worden gecoacht door lokale én internationale ondernemers. Zij begeleiden hen bijvoorbeeld in het schrijven van business plannen en laten hen kennismaken met vaardigheden als brainstormen, problemen oplossen, financieel plannen en creatief denken. Ook het pitchen voor startfinanciering is een belangrijk onderdeel van het programma.

 

Advies op maat Actuele projecten fase 3

Een beweging die uiteindelijk een heel grote groep kan bereiken door deelnemers die hun kansen opnieuw doorgeven. Een beweging in de deelbaarheid van geluk.

Deel je geluk, met andere woorden ambassadeurschap, is de rode draad die in alle projecten van Joni verweven is. Het is de gemene deler die alle betrokken mensen bij Joni met elkaar verbindt. Het diepe geloof van Joni in het delen van geluk en het doorgeven van kansen is de basis van alle projecten die we aangaan.Ambassadeurschap is het gevolg van fundamentele zaken, onderwijs en ondernemerschap. Het is de verwachting dat jongeren door deze programma’s te volgen ideeën kunnen bedenken waarmee zij anderen verder helpen, bijvoorbeeld door nieuwe banen te creëren of door mentor of coach te worden. Zo verspreidt zich een beweging die uiteindelijk een heel grote groep kan bereiken. Een beweging in de deelbaarheid van geluk.

Advies op maat Actuele projecten

Geef je geluk door!

Samen geven we onze kansen door aan een ander. Dát is deelbaarheid van geluk.

Help mee