Skip to main content
Direct doneren

De 4 fasen van Joni

Het doel van Joni is helder:


Armoede bij de kern aanpakken door werkgelegenheid te creëren voor jongeren én een positieve beweging in gang zetten.Een beweging die is gebaseerd op ondernemerschap, ontwikkeling, vertrouwen , gelijkwaardigheid en het delen van geluk.

Ondernemers die hun bedrijf willen en kúnnen starten in de regio zijn de sleutel naar werkgelegenheid voor jongeren. Maar om een succesvol bedrijf te runnen moet je beschikken over een heel pakket aan ondernemersvaardigheden.

Het leren van ondernemersvaardigheden begint al op de basisschool, waar je bijvoorbeeld creatief en probleemoplossend leert denken of het nieuws -en daarmee kansen en risico’s- kunt interpreteren. Ook wordt op school de basis gelegd om belangrijke financiële en digitale kennis te ontwikkelen die je als ondernemer nodig hebt om bijvoorbeeld een plan te schrijven, een lening aan te gaan en personeel aan te nemen.

Leren en ontwikkelen lukt alleen in een veilige omgeving. Dit betekent toegang en mogelijkheid om naar een fijne school te gaan, maar ook dat je je geen zorgen maakt om je voedsel en water, je gezondheid of wie je bent.

Onze aanpak

Al Joni’s projectgebieden en doelgroepen worden gekenmerkt door een groot tekort aan fundamentele zaken en nauwelijks toegankelijk onderwijs, laat staan werkgelegenheid en geluk doorgeven. Daarom werken we in elk nieuw project naar onze einddoelstelling toe, middels vier fasen.

Een veilige leeromgeving voor álle kinderen om kans te krijgen te leren en ontwikkelen

Investeren in fundamentele zaken

Een dak boven je hoofd, schoon drinkwater, veilig over straat kunnen, hulp als je ziek bent, en kwetsbaar durven én kunnen leren; fundamentele zaken zijn de elementen die noodzakelijk zijn om uiteindelijk naar school te kunnen of aan het werk te gaan. Joni investeert in fundamentele zaken. Wat nodig is, is afhankelijk van de omgeving. Bij de start van een nieuw project gaan we daarom altijd in gesprek met de lokale bevolking. Zo leggen we een basis voor een gelijkwaardige samenwerking en maken we samen met alle betrokkenen een plan van aanpak.

Voor Joni is het realiseren van fundamentele zaken nooit een doel op zich: deze investeringen worden altijd gedaan om vervolgens aan onderwijs of ondernemerschap te kunnen werken. De fundamentele zaken vormen als het ware de basis die noodzakelijk is om aan de volgende fasen te beginnen.

Gelijkwaardig vertrouwen

Naast ‘hardware’ als stenen en cement verstaan wij onder fundamentele zaken nog een ander belangrijk element: gelijkwaardig vertrouwen. Een goede vertrouwensband tussen Joni en alle betrokkenen is essentieel om samen in alle kwetsbaarheid te kunnen leren en ontwikkelen.

 

Advies op maat Actuele projecten fase 1

Kwaliteit onderwijs én ondernemende vaardigheden voor alle kinderen om kans op succesvol werk- of ondernemerschap te vergroten

 

Kwaliteit van onderwijs

De eerste hoofddoelstelling binnen de fase onderwijs is om kinderen op school te krijgen én houden zodat zij hun grade 8-examen kunnen halen. Het behalen van dit examen is nodig om door te stromen naar het vervolgonderwijs. In geïsoleerde streken op het platteland haalt slechts 5% van de kinderen het eindexamen. Daar zijn verschillende, veelvoorkomende redenen voor: omdat fundamentele zaken ontbreken of omdat kwaliteit van onderwijs slecht is. Joni investeert in deze fase in goed en passend onderwijs. Dit doen we enerzijds bijvoorbeeld door docenten bij te scholen, ouderparticipatie en het verzorgen van goed (aangepast) lesmateriaal, anderzijds door het aanleren en eigenaren van 21ste-eeuwse vaardigheden via Joni’s Young Global Citizens-programma.

Joni Awards

Kinderen die hun grade-8 en grade-12 examen halen kunnen slimme Joni Awards winnen, bijvoorbeeld een zonnepaneel waarmee een hele familie toegang krijgt tot elektriciteit. Hiermee krijgen leerlingen toekomstperspectief én kan opgedane kennis direct gedeeld worden met familieleden in donkere avonduren.

Joni’s Young Global Citizen-programma.

Hierin komen ondernemende vaardigheden als het nieuws interpreteren, je rechten kennen, probleem oplossend denken, financiële en digitale geletterdheid spelenderwijs aan bod. Deze vaardigheden zijn voor ieder kind cruciaal om mee te kunnen in de wereld van nu. Deze 21ste-eeuwse vaardigheden zien wij als ook als voorwaarde om de kansen op een baan of het starten van een eigen bedrijf aanzienlijk te vergroten en daarmee uiteindelijk chronische armoede te kunnen doorbreken.

 

Advies op maat Actuele projecten fase 2

Nieuwe banen creëren door jongeren te begeleiden in de start van hun bedrijf

Met 112 miljoen inwoners en een extreem groot tekort aan banen is de werkloosheid in Ethiopië groot, in het bijzonder voor jongeren. Geen baan betekent geen inkomen. Zo blijven gezinnen arm en blijft de armoede generatie op generatie groeien. De oplossing ligt voor de hand: er zijn banen nodig.

Het doel is dat de jongeren aan de slag kunnen met het runnen van een eigen bedrijf of dat zij hun kans op een baan vergroten. Door het ondernemerschap in de jongeren aan te moedigen creëren de jongeren hun eigen kansen én bieden zij, met hun bedrijf, werk aan de generaties na hen.

Businessschool en startfinanciering

Het ondernemerschapsprogramma van Joni is een businessschool voor talentvolle jongeren uit fase 2. In de businessschool kunnen zij aan de slag om hun idee om te zetten in een bedrijf. Voorwaarde is dat zij zowel economische en maatschappelijke winst creëren. De jongeren ontwikkelen specifieke ondernemerschapsvaardigheden die nodig zijn om hun bedrijf te runnen en worden gecoacht door lokale én internationale ondernemers. Zij begeleiden hen bijvoorbeeld in het schrijven van business plannen en laten hen kennismaken met vaardigheden als brainstormen, problemen oplossen, financieel plannen en creatief denken. Ook het pitchen voor startfinanciering is een belangrijk onderdeel van het programma.

 

Advies op maat Actuele projecten fase 3

Een beweging die uiteindelijk een heel grote groep kan bereiken door deelnemers die hun kansen opnieuw doorgeven. Een beweging in de deelbaarheid van geluk.

Deel je geluk, met andere woorden ambassadeurschap, is de rode draad die in alle projecten van Joni verweven is. Het is de gemene deler die alle betrokken mensen bij Joni met elkaar verbindt. Het diepe geloof van Joni in het delen van geluk en het doorgeven van kansen is de basis van alle projecten die we aangaan.Ambassadeurschap is het gevolg van fundamentele zaken, onderwijs en ondernemerschap. Het is de verwachting dat jongeren door deze programma’s te volgen ideeën kunnen bedenken waarmee zij anderen verder helpen, bijvoorbeeld door nieuwe banen te creëren of door mentor of coach te worden. Zo verspreidt zich een beweging die uiteindelijk een heel grote groep kan bereiken. Een beweging in de deelbaarheid van geluk.

Advies op maat Actuele projecten

Actuele projecten

Bekijk alle projecten
Koffie Kwekerij | Coffee nursery “1”

Koffie Kwekerij | Coffee nursery “1”

Hier komt korte omschrijving van het project.

Lees meer Doneer
Project: Gemeente Mentek
Fase 2

Project: Gemeente Mentek

Bovenop een heuvel, diep in de binnenlanden van Ethiopië, ligt de gemeente Mentek met ruim 1100 inwoners. Om in Mentek te komen moet je vier uur lopen vanaf de dichtstbijzijnde begaanbare weg. De enige inkomstenbron in dit gebied is landbouw, maar oogsten zijn kwetsbaar en minimaal. Elektriciteit, schoon water en toegang tot gezondheidszorg is er niet. Dit gebied telt 700 kinderen en jongeren, waarvan meer dan 50% meisjes, die door gebrek aan onderwijs en banen samen met hun familie al generatie op generatie in armoede leven. Joni startte in 2020 met de eerste fase: fundamentele zaken. In september 2021 start fase 2 en zoeken we nog financiering.

Lees meer Doneer
Project: Regio Debre Berhan
Fase 3

Project: Regio Debre Berhan

Meer dan 50% van de jongeren in Ethiopië is werkloos. Onder jongeren op het platteland, vrouwen en jongeren met een beperking is de werkloosheid nóg groter. Joni’s fase 3 ‘Young Social Startup Academy’ (YSSA), geeft talentvolle jongeren de kans om werk te maken van hun business idee. Debre Berhan, een middelgrote stad in de staat Amhara, wordt omringd door gebieden waar jongerenwerkloosheid zelfs boven de 50% uit stijgt. Ondanks dat de stad – en ook het onderwijs- grote stappen maakt in ontwikkeling, blijft de vraag naar banen voor jongeren in de regio enorm én groeiend. Talentvolle jongeren die eerder de kans kregen beroeps- of vervolgonderwijs af te ronden keren vaak na hun diploma gedwongen terug naar het platteland om verder te leven in armoede.

Lees meer Doneer
Project: Gemeente Guna Gunit
Fase 1

Project: Gemeente Guna Gunit

Diep in de binnenlanden ligt het geïsoleerde Guna Gunit, een gebied met ruim 7.000 inwoners. De enige manier om er te komen is te voet, want wegen zijn onbegaanbaar. Schoon water en elektriciteit is er niet, sanitaire voorzieningen evenmin. Toegang tot onderwijs – en de kans op een baan – is nihil. Maar liefst 95% van de kinderen gaan niet naar school of stoppen vroegtijdig door het gebrek aan fundamentele zaken. De enige inkomstenbron in Guna Gunit is landbouw; van de minimale oogst in het droge gebied moeten alle inwoners worden gevoed. Armoede wordt zo al decennia generatie op generatie doorgegeven.

Lees meer Doneer