Skip to main content
Direct doneren


Autogarages in Ethiopië volledig zelfstandig!

Wat kunnen we doen aan de lange wachtrijen bij autoschadebedrijven? Het is 2016 als een groep jongeren uit de armere wijken in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, zich over die vraag buigt. Inmiddels runnen zij vijf financieel gezonde garages die werkgelegenheid bieden aan een groeiend aantal jongeren in de stad.

Joni faciliteerde in onderwijs, coaching en investeerders voor startkapitaal; de jongeren volgden een opleiding, schreven business plannen en creëerden werkgelegenheid. Lees hieronder meer over het verloop van dit succesvolle project.

Werk, inkomen én delen in geluk.

In 2016 komt Joni in contact met een groep jongeren. De meesten van hen volgden wel een paar jaar onderwijs maar maakten hun opleiding, om verschillende redenen, niet af. Een enkeling heeft de opleiding tot automonteur gevolgd. Ze zijn op zoek naar werk. Maar waar begin je, zonder diploma, in een land met enorme werkloosheid?

Samen met de jongeren maken we een plan. De eerste behoefte is onderwijs. In samenwerking met de automonteursopleiding in Ethiopië kijken we hoe zij de jongeren kunnen klaarstomen om het vak te kunnen uitoefenen. Er ontstaat een onderwijsprogramma van een jaar waarin de jongeren lessen volgen en praktijkstages lopen. Ook de eerste contacten met Autobedrijf Westerveld in Sinderen en de opleiding Automotive aan het Graafschap College in Doetinchem worden gelegd.

Ondernemerschap

Naast het onderwijsprogramma dat Joni faciliteert wordt er ook nagedacht over werkgelegenheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jongeren aan het werk gaan én dat zij vervolgens voor meer banen zorgen?

Ondertussen neemt het aantal problemen in het verkeer in de hoofdstad van Ethiopië toe. Met name kleine ongelukken die blikschade veroorzaken komen veelvuldig voor, maar ook slecht onderhouden auto’s die ernstige verkeersongelukken veroorzaken. 

Mensen die hun auto laten repareren moeten gemiddeld 3 tot 6 weken geduld hebben. De wachtlijsten zijn lang, onderdelen moeten worden ingevlogen en het aanbod auto’s is beperkt. Het zijn de jongeren zelf die opperen: kunnen we niet een garage serviceplek opstarten? 

Zo wordt het ondernemerschap in de jongeren getriggerd. Ze stappen in Joni’s Young Social Start-up Academy, waarin ze getraind worden op verschillende vlakken: een business plan schrijven, pitchen, marketing bedrijven, werkgelegenheid creëren en meer. Samen met bestaande garagehouders in Ethiopië, Autobedrijf Westerveld en het Graafschap College starten we pilots op. Startkapitaal wordt gefaciliteerd en samen met een Nederlandse automonteursopleiding verzorgen we trainingsweken in Ethiopië. Alles met het oog op kennisdeling en ervaring opdoen, zodat de jongeren stap voor stap leren hoe ze hun eigen garage kunnen runnen.

Ambassadeurschap

Inmiddels heeft dit project geresulteerd in vijf financieel gezonde garages die werkgelegenheid bieden aan zo’n 35 vaste werknemers. De ondernemers staan geheel op eigen benen; Joni is zowel financieel als organisatorisch niet meer betrokken bij het project.

Wel is er een samenwerking op een ander vlak ontstaan. De ervaring en vindingrijkheid van de jongeren die Joni in 2016 ontmoette, zetten we nu in om andere ondernemerschapsprogramma’s vorm te geven. 

Dit project laat zien dat een duwtje in de juiste richting grootse dingen teweeg kan brengen. Joni gaf deze jongeren dat duwtje en faciliteerde de fundamentele zaken, het onderwijs en het ondernemerschapsprogramma dat zij nodig hadden om hun dromen waar te maken. Maar het zijn de jongeren zelf die het dóen. Die van hun ideeën werk hebben gemaakt. Letterlijk.